STRUKTURA


ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes Oddziału: Jerzy  GOŁĘBIOWSKI

Wiceprezes Oddziału: Paweł KOCHAŃSKI

Wiceprezes Oddziału : Leon SZAPOWAŁOW

Sekretarz: Joanna CHMIELNIK – RYMUSZKA

Skarbnik: Ewa KASZUBA – NAWROCKA

Członkowie: Marta SKIBA, Małgorzata MAŚKO – HORYZA, Magdalena GOŁĘBIOWSKA, Ewa POBUDEJSKA,                           Paweł GOŁĘBIOWSKI, Andrzej DOBIJA


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Mirosław STRZELECKI

Zastępca Przewodniczącego: Edward UJMA

Sekretarz: Dorota MARCINOWSKA


SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Joanna SZCZERBICKA

Zastępca Przewodniczącego: Zofia SZAPOWAŁOW 

Sekretarz: Natalia BAŁUT

Członkowie: Sława MIEDZIELSKA, Mścisław OLSZOWSKI, Halina ŁOWEJKO, Wiesław HALBA


KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH

Przewodniczący: Leon SZAPOWAŁOW

Zastępca Przewodniczącego: Paweł GOŁĘBIOWSKI

Sekretarz: Alicja MACIEJKO

Członkowie: Jerzy GOŁĘBIOWSKI


DELEGACI NA WALNY ZJAZD SARP

Paweł KOCHAŃSKI
Paweł GOŁĘBIOWSKI